EOC rob

  • EOC Slave EB-400/401 EOC Terminal: EB-400-B/EB-401-B

    EOC podređeni EB-400/401 EOC terminal: EB-400-B / EB-401-B

    Nezavisna EOC terminalna oprema. HomePlug AV / IEEE 1901 tehnologija, usvaja Qualcomm AR7411 čip, koristi niskofrekventni opseg ispod 65MHz i sarađuje sa EC serijskom EOC glavnom opremom kako bi ostvarila prenos Ethernet signalnih podataka u koaksijalnoj distributivnoj mreži. Dodatna WIFI funkcija. Karakteristike proizvoda 1. Isporučuje se objedinjena konfiguracija šablona za centralni ured, a uređaj je plug and play. 2.Pružite 1 CABLE ulaz za mješoviti signal RF priključka i 1 izlaz TV signala RF p ...