Optičko pojačalo Raman

  • Raman Optical Amplifier  ZRA1550

    Ramanovo optičko pojačalo ZRA1550

    Pojačalo dopirano erbijumom (EDFA), zbog buke spontane emisije (ASE) i kaskada, akumulacije buke spontane emisije, u velikoj će mjeri smanjiti SNR sistemskog prijemnika, što ograničava kapacitet sistema i udaljenost koja se ne prenosi. Nova generacija Ramanovog pojačavača vlakana (ZRA1550) postiže pojačanje optičkog signala optičkim pojačavanjem generisanim stimulisanim Ramanskim rasipanjem (SRS). FRA ima širok spektar pojačanja; pojačanu širinu pojasa može se dodatno proširiti ...